Ciekawostki

Uzasadnienie faktyczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu Górnym utworzona została w 1909 roku.Pierwsza siedziba w postaci jednego pomieszczenia mieściła się na terenie posesji prywatnej i przetrwała do czasu II wojny światowej. W roku 1957 podjęto budowę nowej strażnicy wg projektu Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim na terenie przekazanym pod ten cel przez osoby prywatne. Strażnicę oddano w roku 1960. obiekt stanowił: wieżę, pomieszczenie garażowe, pomieszczenie zarządu, świetlicę z punktem handlowym. W latach 1969 – 1971 obiekt został rozbudowany. Dobudowano część socjalno – warsztatową, klatkę schodową i piętro, które przeznaczono na biura dla spółdzielni Kółek Rolniczych a później innych firm. W latach 2004 – 2006 Zarząd OSP kilkakrotnie zwracał się do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o remont budynku. Po przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej decyzją z dnia 17.07.2006 roku Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, z uwagi na wady konstrukcyjne stropów i inne uwagi związane ze stanem technicznym obiektu  wnioskował o „ niezwłoczne wyłączenie pomieszczeń z użytkowania”.

            W roku 2010 nastąpiło wyprowadzenie majątku z budynku strażnicy. Podstawowy sprzęt gaśniczy znalazł miejsce w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej a pozostały sprzęt i meble zmagazynowane w miejscu wskazanym przez Panią Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości. 18 grudnia 2014 roku nastąpiła rozbiórka budynku.

            W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jednostka jest od roku 2002. mimo trudności lokalowych jej działalność nie ustała, zarówno pod względem uczestnictwa w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniowych i kulturalnych. Od 2005 roku z inicjatywy Zarządu OSP jednostka jest wiodącym współorganizatorem Wojewódzkich Zawodów Sikawek Konnych Województwa Śląskiego.