Zarząd OSP

Zarząd OSP

 

  • Prezes                       Józef Płonka
  • Naczelnik                 Damian Lipski
  • Z-ca  naczelnika     Dariusz Hojka
  • Skarbnik                    Roman Drescher
  • Sekretarz                  Krystyna Piechoczek
  • Gospodarz                Danuta Płonka
  • Kronikarz                   Natalia Pachucka

 

 Komisja Rewizyjna

 

  • Przewodniczący         Jerzy Gruchlik
  • Sekretarz                      Stanisław Lichtański
  • Członek                         Jerzy Raszewski